Verklarende woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hoewel ik probeer mijn tekst zo toegankelijk mogelijk te houden, maak ik wel eens gebruik van woorden die misschien lastig te begrijpen zijn. Helaas komt dat door het onderwerp waar ik over schrijf. Hier dus een verklarende woordenlijst die ik heb samengesteld om je te helpen beter te begrijpen wat ik bedoel. Je kunt bovenaan de lijst navigeren.

A

ABA: Applied Behavioral Analysis. Een zeer schadelijke therapie gebaseerd op verboden homogenezingstherapie en hondengehoorzaamheidstraining. Veel autisten die ABA hebben ondergaan houden daar ernstige psychische schade aan over zoals PTSS en andere trauma-gerelateerde psychische problemen.

Ableism: Engelse benaming voor “validisme”

Ace: zie Aseksualiteit

ACT: Acceptance and Commitment-therapie. Een therapie die bedoeld is als minder heftig en minder problematisch alternatief dan cognitieve gedragstherapie. Deze therapie heeft als doel om negatieve gedachten(spiralen) te verminderen.

ADHD: een neurotype wat zich kenmerkt door een anders functionerend concentratievermogen, impulsiviteit en hyperactiviteit.

Agender: Term voor iemand die geen gender ervaart of geen gender heeft.

Allistisch: Niet-autistisch. Iemand die allistisch is is niet per se neurotypisch. Een allistisch persoon kan een ander type neurodivergentie dan autisme hebben.

Ambulante begeleiding: Begeleiding aan huis, vaak voor mensen met een psychische aandoening of verstandelijke beperking. Ambulante begeleiding helpt vaak bij dingen als administratie, routines implementeren en samen met de cliënt het huis en leven overzichtelijk en minder stressvol houden. Ambulante begeleiding kan aangevraagd worden via het sociaal loket van de gemeente of de wijk waar je in woont.

Angststoornis: Een stoornis waarbij angst een dusdanige hinder is in je leven, mentale gezondheid en je functioneren dat het invaliderend is. Er zijn vele soorten angststoornissen. Angststoornissen komen vaak voor bij neurodivergente mensen.

Anorexia (nervosa): Een eetstoornis die zich kenmerkt door extreem restrictief en/of weinig eten

Antidepressiva: Een groep medicijnen die worden gebruikt om emoties te reguleren. Meestal worden ze gebruikt om heftige emotieschommelingen en depressieve- en angstgevoelens te verminderen, zoals bijvoorbeeld bij mensen met depressies, angststoornissen, bipolaire stoornissen of borderline persoonlijkheidsstoornissen.

Antipsychotica: Een groep medicijnen die veel voorgeschreven worden door mensen met psychosen, wanen of waanvoorstellingen, of hele heftige emotieschommelingen. In microdosis worden deze ook wel gebruikt als slaapmiddel.

Antivalidisme: Een vorm van activisme die zich bezighoudt met het elimineren van validisme. Zie ook: validisme

APD:

Aphantasia: Het onvermogen tot “beelddenken”, of het vormen van een beeld in je hoofd als je ergens aan denkt. Aphantasia komt vaak voor bij neurodivergente mensen.

ARFID: Een eetstoornis die zich kenmerkt door een extreem eenzijdig eetpatroon waarbij men maar een paar specifieke dingen eet en/of drinkt.

Aro: Zie Aromanticiteit

Aro/Ace: Combinatie van Aro (Aromanticiteit) en Ace (Aseksualiteit)

Aromanticiteit: Ook wel “aro” of “aromantisch” (adj) genoemd. Iemand die aromantisch is voelt zich in het geheel niet romantisch aangetrokken tot wat voor personen dan ook. Dit betekent niet dat aromantische mensen geen seksuele relaties kunnen hebben, zij hebben daar dan alleen geen romantische gevoelens bij. 

Aseksualiteit: Ook wel “ace” of “aseksueel” (adj) genoemd. Iemand die aseksueel is voelt zich in het geheel niet seksueel aangetrokken tot wat voor personen dan ook. Dit betekent niet dat aseksuele mensen geen relaties kunnen hebben. Veel aseksuele mensen zijn niet aromantisch en voelen dus juist wel de behoefte tot een romantische relatie. Seks maakt daar alleen voor hun geen deel van uit. Sommige aseksuele mensen hebben wel seks, maar doen dat vaak vooral om daarmee hun partner te bevredigen – zelf hebben ze er vaak geen behoefte aan.

ASPD: Antisociale persoonlijkheidsstoornis. 

Asperger: Voorheen een diagnose die nu onder de noemer autisme valt (zie: autisme). Deze diagnose bestaat niet meer, onder andere vanwege de problematische geschiedenis ervan. Zie mijn blog over Hans Asperger voor meer uitleg over dit onderwerp.

Aspie: zie: asperger

ASS: zie: autisme

Autigender:

Autisme:

Autism Speaks (A$):

Autistische burn-out:

Autivisme: De leukste pagina op Facebook!

AvPD: