Over NeuroElfje

Mijn naam is Jopie (die/diens en hen/hun). Ik ben een non-binaire autistische ADHD’er met PTSS, chronische depressies, een bindweefselaandoening en meer. Een hele mond vol!

Na mijn late diagnose autisme viel het me op dat de informatie over autisme verouderd, ontoegankelijk en pathologiserend was. Dat kon ik beter, en zo is NeuroElfje geboren! Ik blog sinds 2021 over mijn ervaringen, de GGZ en ik geef digitale psychoeducatie over neurodiversiteit, autisme, ADHD, disability en psychische problemen. Daarnaast ben ik te boeken als ervaringsdeskundige op het gebied van neurodivergentie en disability, met een specialisatie in autisme en ADHD. Neem hiervoor contact op met mijn management via hallo@studiostoofpot.nl.

Onder de foto lees je meer over wat ik doe, de gedachte erachter en mijn professionele diensten.

Portretfoto van Jopie, die een bloemenkroon draagt in regenboogkleuren, goudkleurige oorbellen in de vorm van kwasten en een palet, en een bijpassende regenboogjurk. Jopie heeft diens hand op de schouder, met een zilveren splint om de middenhand en een gouden ring. Jopie's make-up is in regenboogkleuren en hun haar is lang en donkerbruin. De achtergrond is wazig groen.

Het neurodiversiteitsparadigma

In deze wereld worden psychische problemen en condities gepathologiseerd en gemedicaliseerd. Hierdoor wordt er in deze samenleving één type brein gezien als ‘normaal’, en andere breinen als abnormaal, ziek, minderwaardig of gestoord.

Ik vind het belangrijk om ook een ander geluid te laten horen. Daarom kies ik ervoor om deze onderwerpen meer te benaderen vanuit een sociaal perspectief. Hierbij gebruik ik het neurodiversiteitsparadigma: een benadering waarbij alle neurotypen, condities en psychische ziekten als een natuurlijke variatie worden gezien met een neutrale waarde. Niet beter of slechter dan neurotypische breinen, maar van evenveel waarde. Net zoals biodiversiteit de verschillende vormen van leven aangeeft binnen een ecosysteem, is neurodiversiteit de natuurlijke variatie in het menselijk brein. Ik focus me daarom voornamelijk op het toegankelijker en inclusiever maken van de wereld voor mensen met een brein dat afwijkt van de norm, identiteitsvorming en het doorbreken van stigma’s. Dit zul je ook teruglezen in mijn blogs.

Bij mijn benadering probeer ik expliciet aandacht te vragen voor minderheidsgroepen. Zo zijn autistische mensen bijvoorbeeld 3 tot 6x vaker transgender of genderdivers, en is er nog bedroevend weinig informatie te vinden over neurodivergente mensen van kleur. Maar omdat de kennis hierover zo beperkt is, krijgen deze groepen minder vaak de juiste diagnose of hulp. Ook zie je neurodivergente minderheidsgroepen minder vaak terug in de media of in het professionele discours.

Professionele diensten

Als ervaringsdeskundige ben ik te boeken voor workshops, lezingen, artikelen, advies en meer. Zo kun je mij bijvoorbeeld boeken voor:

  • Workshops en lezingen voor bedrijven over toegankelijkheid en inclusie van neurodivergente werknemers.
  • Workshops, panels en lezingen op scholen, universiteiten, zorgorganisaties, evenementen en congressen.
  • Advies voor gemeenten over de lokale inclusie agenda en hoe de gemeente inclusiever en toegankelijker te maken voor neurodivergente inwoners.
  • Interviews voor podcasts, tv-programma’s, kranten, tijdschriften en andere media.
  • Artikelen, teksten en lesmateriaal over neurodiversiteit, neurodivergentie, autisme en/of ADHD.
  • Sensitivity reader voor bestaande artikelen, teksten, media of lesmateriaal over neurodiversiteit, neurodivergentie, autisme en/of ADHD.
  • Andere professionele diensten op het gebied van neurodiversiteit en DEI.

Al mijn workshops, lezingen, artikelen en andere professionele diensten worden volledig aangepast aan jouw wensen en behoeften. Geen enkele les of workshop die ik geef is daarom hetzelfde. Neem voor meer informatie contact op met mijn management via hallo@studiostoofpot.nl

Ik heb o.a. samengewerkt met Milieudefensie, de Universiteit Leiden, het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, JongPIT, Ieder(in), het Da Vinci College, Cliëntenbelang Amsterdam, Dokter Bosman, Parnassia/Superbrains, Autminds, het Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO), de staatssecretaris VWS en Trouw.